Projekty

Zverejnenie zmluvy

Držiteľ regionálnej značky kvality Podunajsko – Dunamente  „M-MEAT s.r.o.“ realizoval za pomoci MAS ZDŽO projekt s názvom „Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy M-MEAT, s.r.o.“ financovaného z Integrovaného regionálneho operačného

čítaj ďalej »

Zverejnenie zmluvy

Držiteľ regionálnej značky kvality Podunajsko – Dunamente  „M-MEAT s.r.o.“ realizoval za pomoci MAS ZDŽO projekt s názvom „Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy M-MEAT, s.r.o.“ financovaného z Integrovaného regionálneho operačného

čítaj ďalej »

IROP – zverejnenie zmluvy o NFP

Dňa 13.5.2020 bola v centrálnom registri zmlúv zverejnená zmluva o NFP č. IROP-Z-302051ADF9-511/512-28 s názvom „Implementácia Stratégie CLLD  MAS ZDŽO“ www.crz.gov.sk.,  https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4642281&l=sk. Účinnosť nadobudla dňa 14.5.2020

čítaj ďalej »

IROP – chod MAS ZDŽO

Chod MAS ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV Náš projekt s názvom „Chod MAS ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV“ bol úspešný v rámci Výzvy IROP-PO5-SC511-2017-23 – Financovanie prevádzkových nákladov

čítaj ďalej »