Zverejnenie Zmlúv medzi MAS ZDŽO a konečnými užívateľmi o poskytnutí NFP na podporu držiteľov značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK 2021

Zmluva_koneční žiadatelia_Csemadok Patince                            

Zmluva_koneční žiadatelia_DHZ Okoličná

Zmluva_koneční žiadatelia_DHZ Trávnik

Zmluva_koneční žiadatelia_GAZDA

Zmluva_koneční žiadatelia_Kolozsnema_no

Zmluva_koneční žiadatelia_PZ Chotín 

Zmluva_koneční žiadatelia_PZ Kameničná

Zmluva_koneční žiadatelia_PZ Veľké Kosihy 

Zmluva_koneční žiadatelia_VRBA

Zmluva_koneční žiadatelia_ZODŽO

Zverejnenie Zmlúv medzi MAS ZDŽO a konečnými užívateľmi o poskytnutí NFP na podporu držiteľov značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK 2020

zmluva_DHZ Okoličná

zmluva_DHZ Trávnik

zmluva_Dôchodcovia Path

zmluva_Kolozsnéma NO

zmluva_OZ Csokonai

zmluva_OZ Gazda

zmluva_PZ Andovce

zmluva_PZ Chotín

zmluva_PZ Kameničná

zmluva_PZ Veľké Kosihy

zmluva_VRBA

zmluva_ZALIWAY

Zverejnenie Zmlúv s držiteľmi značky kvality PODUNAJSKODUNAMENTE 2019

zmluva_amiciusDownload

zmluva_dolnikDownload

zmluva_fandkDownload

zmluva_georginaDownload

zmluva_karkoDownload

zmluva_nemethDownload

zmluva_szegiDownload

zmluva_vargaDownload

zmluva_zaliwayDownload

 

Harmonogram výziev MAS ZDŽO

mas_094_harmonogram-vyziev-08042019Download    

Stratégia CLLD MAS ZDŽO 2017-2023

Stratégia CLLD MAS ZDŽO_dodatok 2_verzia 2.1_december 2018

   

Zverejnenie zmluvy Propagácia a informovanie

ZMLUVA-o-poskytovani-sluzieb-2Stiahnuť

Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV

Strategia-MAS-ZDZOStiahnuť