IROP – chod MAS ZDŽO

Chod MAS ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV

Náš projekt s názvom „Chod MAS ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV“ bol úspešný v rámci Výzvy IROP-PO5-SC511-2017-23 – Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií. Bude vo výške 95% z 141 458,60 spolufinancovaný prostredníctvom IROP Európskou úniou, Európskym fondom regionálneho rozvoja a Štátnym rozpočtom SR.

Zmluva o poskytnutí NFP č IROP-Z-302051Q825-511-23 je prístupná tu: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4017238&l=sk