Kontakt

Názov: Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV

Sídlo a korešpodenčná adresa:

Sídlo MAS:

Klížska Nemá 52
946 20 Klížska Nemá
predsedníčka: Ing. Rozália Szalay

Kancelária MAS ZDŽO:

Nádvorie Európy 52
Dom Írsko
945 01 Komárno
projektová manažérka: Ing. Andrea Fialová, 0917 329 715


e-mail: 
mas.dolnyzitnyostrov@gmail.com