Dotácia Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2019

Zmluva o dotácii od Nitrianskeho samosprávneho kraja je podpísaná!

Zmluva medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a MAS ZDŽO je podpísaná a odo dňa 13. júla 2019 nadobudla účinnosť. Dotáciu vo výške 37 200 EUR môže MAS ZDŽO rozdeliť 10 žiadateľom – držiteľom regionálnej značky kvality PODUNAJSKO – DUNAMENTE. A to 4 vinárom, 1 medárovi, 1 pekárni, 1 výrobcovy maku, 1 mäsiarovi, 1 výrobcovi ovocných štiav a 1 výrobni syrov v území MAS ZDŽO.

Projekty podávali v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2019 s názvom 1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality.

Bližšie informácie o podpore NSK pre miestne akčné skupiny nájdete na stránke www.leadernsk.sk