Zmluva o dotácii z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja v rámci Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2021 je podpísaná!

Zmluva medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a MAS ZDŽO bola podpísaná 18. augusta 2021 a odo dňa 24. augusta 2021 nadobudla účinnosť. Dotáciu vo výške 25 222,78 EUR môže MAS ZDŽO rozdeliť 10 žiadateľom v rámci Opatrenia 2. – Podpora činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja.