Zmluva o dotácii z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja v rámci Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2023 je podpísaná!

Zmluva medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a MAS ZDŽO bola podpísaná 25. augusta 2023 a odo dňa 6. septembra 2023 nadobudla účinnosť. Dotáciu vo výške 14 400,00 EUR môže MAS ZDŽO rozdeliť 3 žiadateľom v rámci Opatrenia 1. – Podpora držiteľov regionálnej značky kvality na vidieku Nitrianskeho kraja.