Otvorené výzvy

VÝZVA ODBORNÍ HODNOTITELIA

Výzva 1/2024 MAS ZDŽO na výber odborných hodnotiteľov pre opatrenie 6.4. Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV vyhlásila výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí

čítaj ďalej »