Aktivity

Podunajský festival v obci Klížska Nemá

Názov projektu: Spoločný život Gönyű a Kolozsnéma ID projektu: SKHU/WETA/1901/4.1/126 Obec Klížska Nemá v spolupráci s obcou Gönyű z Maďarska realizuje projekt s názvom „Spoločný život Gönyű a Kolozsnéma“, SKHU/WETA/1901/4.1/126

čítaj ďalej »

Stratégia CLLD

Milí obyvatelia, pripravujeme Stratégiu CLLD (miestny rozvoj, vedený komunitou) pre územie MAS Združenie Dolný Žitný ostrov. Zisťujeme čo sa Vám páči, čo nepáči a čo

čítaj ďalej »

Anketa k tvorbe stragégie CLLD

Milí členovia záujmových skupín, prosíme Vás o vyplnenie rýchlej ankety. Zapojte sa prosím do rozhodovania o našej spoločnej budúcnosti. Na Vašom názore záleží! Ďakujeme. Anketa

čítaj ďalej »

Európa pre občanov

GOLDEN AGE OF CITIZENSHIP Projekt „Golden Age of Citizenship“ financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov Platí pre akciu 1, opatrenie 1.1 Stretnutia občanov v rámci

čítaj ďalej »

Nová publikácia

MAS Združenie Dolný Žitný ostrov v roku 2013 realizovala projekt v rámci programu LEADER, Opatrenia 4. Podpora projektov spolupráce verejno – súkromných partnerstiev v spolupráci s

čítaj ďalej »