Zmluva o dotácii z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja v rámci Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2022 je podpísaná!

Zmluva medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a MAS ZDŽO bola podpísaná 9. augusta 2022 a odo dňa 12. augusta 2022 nadobudla účinnosť. Dotáciu vo výške 25 870,00 EUR môže MAS ZDŽO rozdeliť 9 žiadateľom v rámci Opatrenia 2. – Podpora činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja.