Nová publikácia

MAS Združenie Dolný Žitný ostrov v roku 2013 realizovala projekt v rámci programu LEADER, Opatrenia 4. Podpora projektov spolupráce verejno – súkromných partnerstiev v spolupráci s maďarským partnerom Vértes – Gerecse Vidékfejlesztési Közösség, ktorý bol financovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Cieľom projektu bola podpora medzinárodnej spolupráce medzi miestnymi akčnými skupinami v pohraničnom území. Výsledkom projektu je […]

Pozvánka za člena MAS ZDŽO

Členmi MAS môžu byť záujemcovia, pôsobiace na území členských obcí, a to: Obce Ostatné verejné organizácie (štátna správa, verejnoprávne inštitúcie) Podnikateľský sektor (živnostníci, obchodné spoločnosti, družstvá, podnikateľské záujmové organizácie) Neziskový sektor (záujmové združenia právnických osôb, občianske združenia, neziskové organizácie) Fyzické osoby (aktivisti z územia).   V rámci aktuálneho ročníka programu LEADER sa s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja v […]