Pozvánka za člena MAS ZDŽO

Členmi MAS môžu byť záujemcovia, pôsobiace na území členských obcí, a to:

  • Obce
  • Ostatné verejné organizácie (štátna správa, verejnoprávne inštitúcie)
  • Podnikateľský sektor (živnostníci, obchodné spoločnosti, družstvá, podnikateľské záujmové organizácie)
  • Neziskový sektor (záujmové združenia právnických osôb, občianske združenia, neziskové organizácie)
  • Fyzické osoby (aktivisti z územia).

 

V rámci aktuálneho ročníka programu LEADER sa s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja v roku 2013 realizovalo na území Miestnej akčnej skupiny Dolný Žitný ostrov spolu 10 projektov. Projekty v rámci výzvy ISMR/2013-Op123/1 podali obce Bodza, Čalovec, Číčov, Okoličná na Ostrove, Tôň, Združenie obcí Dolný Žitný ostrov, Občianske združenie Kóczán Mór, Občianska iniciatíva – Ing. Milan Lehocký, Erika Bekeová a podnikateľka Denisa Vargová.
 

ŽiadateľObec           Projekt/predmetCelkové náklady v EURNSK 95% zcelkového rozpočtuprojektu v EUR
Denisa VargováZlatná na Ostrove„Podpora propagácie MAS Dolný Žitný ostrov“
– nákup výstavného stanu veľkosti cca 3x3m označeného textom MAS „ZDŽO“, resp. kontaktnými údajmi
666,67400
Obec BodzaBodza„Rekonštrukcia okolia historickej budovy“
– úprava a vytvorenie estetického verejného priestranstva okolo 100 ročnej budovy OcÚ (prepojenie verejného priestranstva s miestnou komunikáciou oproti budove OcU – 50 m2 chodníka a 150 m2 parkoviska oproti obecnému úradu.
3073,702920
Obec ČíčovČíčov„Modernizácia detského ihriska v obi Číčov“
– obnovenie oddychovej zóny na verejnom priestranstve s detským ihriskom
1105,301050
Obec ČalovecČalovec„Rozhlas v obci Čalovec“
– výmena reproduktorov, obnova vedenia a modernizácia centrály miestneho rozhlasu
13001235
Občianska iniciatíva – Ing. Milan LehockýKameničnáFestival „Kohúti perkelt“
– výroba pivných stolov a lavíc
3136,902980
Občianska iniciatíva – Erika BekeováKlížska Nemá„Slávnosti tradičných ľudových piesní a tancov“
– skákací hrad pre deti
1052,701000
Obec Okoličná na OstroveOkoličná na Ostrove„Výsadba stromoradia“
– úprava časti verejnej plochy, parku v centre obce Okoličná na Ostrove priamo pri kultúrnom dome , výsadba líp
1747,401660
Obec TôňTôň„Rekonštrukcia okolia budovy obecného úradu“
– spevnenie plochy vstupného priestoru pred budovou OcÚ, úprava okolitého verejného priestranstva, prepojenie miestnej komunikácie s priestorom pred OcÚ, obnova parkoviska
1157,901100
Občianske združenie Kóczán MórZlatná na Ostrove„Dni Mostu priateľstva v obci Zlatná na Ostrove – XVII. ročník“
– výroba pivných stolov a lavíc
3136,902980
Združenie obcí Dolného Žitného ostrovaVeľké Kosihy„Podpora propagácie združenia“
– nákup stanu veľkosti cca 10x5m označeného textom MAS „ZDŽO“, resp. kontaktnými údajmi
2505,302380

Vážení obyvatelia, 1.8.2013 bola podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja na implementáciu Integrovanej stratégie Miestnej akčnej skupiny Združenie Dolný Žitný ostrov. Občianske združenia registrované podľa zákona č. 83 s pôsobnosťou na obecnej úrovni, spoločenské organizácie, občianske iniciatívy, teda skupiny minimálne 3 občanov a obce budú môcť žiadať nenávratný finančný príspevok. MAS Združenie Dolný Žitný ostrov vyhlási dňa 12.8.2013 výzvu na podávanie projektov. Bližšie informácie: masdolnyzitnyostrov@gmail.com, Laura Nagy

Zmluva s ÚNSK na rok 2012 podpísaná

5. septembra 2012 nadobudla účinnosť zmluva medzi NSK a MAS ZDŽO, následne zasadalo predsednícvto MAS Združenie Dolný Žitný ostrov. Boli dohodnuté ďalšie kroky potrebné k úspešnej implementácii aktivít obcí a neziskových organizácií z dotácie NSK. Bude pripravená Výzva na predkladanie Žiadostí o nenávratný fimnančný príspevok z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2012. Budú môcť byť realizované projekty vo výške vyše 21.102 EUR, z čoho 19.772 EUR bude financovaných z dotácie NSK pre MAS ZODŽO na rok 2012 .

MAS Združenie Dolný Žitný ostrov v roku 2013 realizovala projekt v rámci programu LEADER, Opatrenia 4. Podpora projektov spolupráce verejno – súkromných partnerstiev v spolupráci s maďarským partnerom Vértes – Gerecse Vidékfejlesztési Közösség, ktorý bol financovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Cieľom projektu bola podpora medzinárodnej spolupráce medzi miestnymi akčnými skupinami v pohraničnom území. Výsledkom projektu je informačná publikácia, ktorá obe miestne akčné skupina predstavuje a prispieva k rozvoju ich ďalšej spolupráce v programovom období 2014-2020.

Publikáciu si môžete stiahnuť tu:

Spolupráca miestnych akčných skupín Združenie DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV (SK) a VÉRTES – GERECSE (HU)