Nová publikácia

MAS Združenie Dolný Žitný ostrov v roku 2013 realizovala projekt v rámci programu LEADER, Opatrenia 4. Podpora projektov spolupráce verejno – súkromných partnerstiev v spolupráci s maďarským partnerom Vértes – Gerecse Vidékfejlesztési Közösség, ktorý bol financovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Cieľom projektu bola podpora medzinárodnej spolupráce medzi miestnymi akčnými skupinami v pohraničnom území. Výsledkom projektu je informačná publikácia, ktorá obe miestne akčné skupina predstavuje a prispieva k rozvoju ich ďalšej spolupráce v programovom období 2014-2020.

Publikáciu si môžete stiahnuť tu: