Informačný seminár

Pozývame Vás na INFORMAČNÝ SEMINÁR  k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 1. – podpora držiteľov regionálnej značky kvality a Opatrenia 2. – podpora činností združení a spolkov s kódom NSK/LEADER1/2022-Op12 Informačný seminár sa uskutoční dňa 14.2.2022 o 10:00 hod. a 15.2.2022 o 10:00 hod. v kancelárii MAS Združenie Dolný Žitný ostrov, na Nádvorí Európy 52, 945 01 Komárno. Prihlásiť sa je […]

Podunajský festival v obci Klížska Nemá

Názov projektu: Spoločný život Gönyű a Kolozsnéma ID projektu: SKHU/WETA/1901/4.1/126 Obec Klížska Nemá v spolupráci s obcou Gönyű z Maďarska realizuje projekt s názvom „Spoločný život Gönyű a Kolozsnéma“, SKHU/WETA/1901/4.1/126 z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko z Fondu malých projektov pre západný región, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 37 941,45 EUR a vlastných zdrojov partnerov […]

Informačný seminár

Pozývame Vás na INFORMAČNÝ SEMINÁR  k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 1. – podpora držiteľov regionálnej značky kvality a Opatrenia 2. – podpora činností združení a spolkov s kódom NSK/LEADER1/2021-Op12 Informačný seminár sa uskutoční dňa 11.2.2021 o 10:00 hod. a 12.2.2021 o 10:00 hod. v kancelárii MAS Združenie Dolný Žitný ostrov, na Nádvorí Európy 52, 945 01 Komárno. Prihlásiť […]

Stratégia CLLD

Milí obyvatelia, pripravujeme Stratégiu CLLD (miestny rozvoj, vedený komunitou) pre územie MAS Združenie Dolný Žitný ostrov. Zisťujeme čo sa Vám páči, čo nepáči a čo by Ste radi zmenili a ako. Zapojte sa prosím do rozhodovania o našej spoločnej budúcnosti. Na Vašom názore záleží! Ďakujeme. Dotaznik LEADER CLLD: http://goo.gl/forms/Ve82PSDyVa CLLD stratégia Kedves Lakosok! Az Alsó-csallóközi […]

Anketa k tvorbe stragégie CLLD

Milí členovia záujmových skupín, prosíme Vás o vyplnenie rýchlej ankety. Zapojte sa prosím do rozhodovania o našej spoločnej budúcnosti. Na Vašom názore záleží! Ďakujeme. Anketa pre záujmové skupiny týkajúca sa uprednostňovaných opatrení: http://goo.gl/forms/ZJL7NsXxlN

Miestne akčné skupiny pre lepšie Európske komunity – podujatie na južnom Slovensku

Local Action Groups for Better EU Communities – event in Southern Slovakia Local Action Groups from 8 European states participated at the 3-day event from 10th to 12th 2015 in Southern Slovakia. The event was held within project „Local Action Groups for better EU Communities“, financed from Europe for Citizens Programme under measure Networks of […]

Projekt „Miestne akčné skupiny pre lepšie Európske komunity“ spolufinancovaný z Programu Európa pre občanov

Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný ostrov je partnerom v projekte s názvom „Miestne akčné skupiny pre lepšie Európske komunity“, ktorý financuje Európska únia v rámci Programu Európa pre občanov pod opatrením družobné partnerstvá miest. Hlavným partnerom projektu je „Miestna akčná skupina Sredisnja Istra“ z Chorvátska. Do projektu sú zapojené ďalšie MAS, rozvojové, občianske a […]

Zber projektových návrhov

Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný ostrov sa chce aj v období 2014 – 2020 uchádzať o finančné prostriedky z fondov Európskej únie a následne podporovať projekty obcí, podnikateľov i občianskych organizácií v území MAS. Základným predpokladom pre získanie týchto finančných prostriedkov je spracovanie stratégie miestneho rozvoja, v ktorej si MAS Združenie Dolný Žitný ostrov […]

Európa pre občanov

GOLDEN AGE OF CITIZENSHIP Projekt „Golden Age of Citizenship“ financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov Platí pre akciu 1, opatrenie 1.1 Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest Projekt umožnil stretnutie 759 občanov, z ktorých 300 občanov pochádzalo z obce Zlatná na Ostrove (Slovenská republika), 80 občanov zo Združenia obcí Most Priateľstva (Slovenská republika), 40 […]