Zber projektových návrhov

Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný ostrov sa chce aj v období 2014 – 2020 uchádzať o finančné prostriedky z fondov Európskej únie a následne podporovať projekty obcí, podnikateľov i občianskych organizácií v území MAS.

Základným predpokladom pre získanie týchto finančných prostriedkov je spracovanie stratégie miestneho rozvoja, v ktorej si MAS Združenie Dolný Žitný ostrov definuje aktivity, ktoré bude v nasledujúcom období finančne podporovať.

Jedným z podkladov pre určenie týchto aktivít bude aj databáza projektových zámerov, ktorá bude spracovaná z doručených formulárov. Podnikatelia budú mať možnosť získať 50% z celkového rozpočtu projektu (maximálne ale 100 000 eur).

Preto chceme požiadať všetkých podnikateľov, aby vyplnili priložený nezáväzný formulár a pomohli nám identifikovať oblasti, aktivity, ktoré budú v nasledovnom období podporené. Vyplnený formulár doručte do kancelárie MAS Združenie Dolný Žitný ostrov v tlačenej alebo elektronickej podobe najneskôr do 29.05.2015 do 12.00 hod:

osobne alebo poštou: RRA Komárno, Nádvorie Európy 50/1, 945 01 Komárno
mailom: maszdzo@gmail.com (predmet správy: projektový zámer)

projekt_zamer