Uzatvorené výzvy

Kód výzvy: NSK/LEADER1/2019-Op12

Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný ostrov (ďalej len „MAS ZDŽO“), vyhlasuje dňa 23.01.2019 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS ZDŽO –  Výzvu na predkladanie projektových

čítaj ďalej »

Výzva odborní hodnotitelia

Výzva 1/2019 MAS ZDŽO na výber odborných hodnotiteľov opatrení PRV Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV vyhlásial výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o

čítaj ďalej »

Výzva NSK 2020

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku

čítaj ďalej »

Výzva 7.4/1/2019 Stratégie CLLD

Výzva na predkladanie Žiadostí o NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014-20, kód výzvy MAS_094/7.4/1 Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna

čítaj ďalej »