Výzva NSK LEADER1 2023 OP 12

Oznam o Výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu od Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2023 – LEADER NÁSTROJ 1

Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV (ďalej len „MAS ZDŽO“), vyhlasuje dňa 31.1.2023 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS ZDŽO –  Výzvu na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2023, v termíne od 24.01.2023 do 21.2.2023 pre opatrenia:

  1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality
  2. Podpora činnosti združení a spolkov

Prijímanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu počas pracovných dní od 24.1.2023 do 21.2.2023 v čase od 8:00 do 16:00 v kancelárii MAS ZDŽO Nádvorie Európy č. 52, Dom Írsko, 945 01 Komárno