Harmonogram výziev MAS ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV na rok 2022