Uzatvorené výzvy

Kód výzvy: NSK/LEADER1/2020-Op12

Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný ostrov (ďalej len „MAS ZDŽO“), vyhlasuje dňa 4.2.2020 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS ZDŽO –  Výzvu na predkladanie projektových

čítaj ďalej »