Aktivity

Informačný seminár

Pozývame Vás na INFORMAČNÝ SEMINÁR  k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 1. – podpora držiteľov regionálnej značky kvality a Opatrenia 2. – podpora činností združení

čítaj ďalej »

Podunajský festival v obci Klížska Nemá

Názov projektu: Spoločný život Gönyű a Kolozsnéma ID projektu: SKHU/WETA/1901/4.1/126 Obec Klížska Nemá v spolupráci s obcou Gönyű z Maďarska realizuje projekt s názvom „Spoločný život Gönyű a Kolozsnéma“, SKHU/WETA/1901/4.1/126

čítaj ďalej »

Informačný seminár

Pozývame Vás na INFORMAČNÝ SEMINÁR  k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 1. – podpora držiteľov regionálnej značky kvality a Opatrenia 2. – podpora činností združení

čítaj ďalej »

Stratégia CLLD

Milí obyvatelia, pripravujeme Stratégiu CLLD (miestny rozvoj, vedený komunitou) pre územie MAS Združenie Dolný Žitný ostrov. Zisťujeme čo sa Vám páči, čo nepáči a čo

čítaj ďalej »

Anketa k tvorbe stragégie CLLD

Milí členovia záujmových skupín, prosíme Vás o vyplnenie rýchlej ankety. Zapojte sa prosím do rozhodovania o našej spoločnej budúcnosti. Na Vašom názore záleží! Ďakujeme. Anketa

čítaj ďalej »