Zverejnenie Zmlúv medzi MAS ZDŽO a konečnými užívateľmi o poskytnutí NFP na podporu držiteľov značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK 2022