Propagácia a informovanie MAS ZDŽO o značke kvality PODUNAJSKO – DUNAMENTE – Zverejnenie zmluvy