Podunajský festival v obci Klížska Nemá

Názov projektu: Spoločný život Gönyű a Kolozsnéma

ID projektu: SKHU/WETA/1901/4.1/126

Obec Klížska Nemá v spolupráci s obcou Gönyű z Maďarska realizuje projekt s názvom „Spoločný život Gönyű a Kolozsnéma“, SKHU/WETA/1901/4.1/126 z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko z Fondu malých projektov pre západný región, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 37 941,45 EUR a vlastných zdrojov partnerov projektu.

Hlavný partner projektu: Obec Gönyű (HU, www.gonyu.hu)

Cezhraničný partner: Obec Klížska Nemu (SK, www.klizskanema.sk)

Realizácia projektu začala 1.Septembra 2020 a bude trvať do 31.8.2021.

V rámci projektu budú obce spoločne organizovať dvojdňový Podunajský festival. Prvý deň Podunajského festivalu 14.augusta 2021 sa bude konať festival v obci Klížska Nemá a 15. augusta v obci Gönyű. Na festivale sa predstavia z oboch strán hranice miestne folklórne súbory, detské súbory, nájdeme tu remeselnú a vínnu uličku, miestne gastrovýrobky, súťaž vo varení guláša, účastníkov festivalu budú zabávať interpreti zo Slovenska a Maďarska.

Hlavným cieľom projektu je udržiavanie a rozširovanie cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a spolupráce medzi obyvateľmi pohraničných regiónov a zachovávanie tradícií. Festival prispeje k zachovávaniu miestnej kultúry, k zbližovaniu miestneho obyvateľstva, miestnych komunít a hospodárskych subjektov z oboch strán hranice.

Spolupráca medzi obcami Gönyű a Klížská Nemá má dlhodobú tradíciu. Obe obce boli v minulosti známe ako známe lodnícke obce, narodili sa tu výnimoční lodníci. Spoločný dunajský prístav a spoločné dejiny spojili aj obyvateľov týchto obcí. Počas výmeny obyvateľstva po druhej svetovej vojne vysťahovalci z Klížskej Nemej svoj nový domov našli práve v obci Gönyű. Cieľom projektu je udržovať a prehlbovať vzťahy a spoluprácu medzi obyvateľmi oboch komunít.

Výsledkom projektu bude byť užšia spolupráca v nasledujúcich rokoch medzi obcami, podpora cezhraničnej spolupráce, ktorá zohráva kľúčovú úlohu rozvoja tak obývateľností ako aj hospodárskeho, sociálneho života v prihraničných regiónoch.

Hore uvedené informácie o projekte nereprezentujú oficiálne stanovisko Európskej únie. (Podrobné informácie o programe sa nachádzajú na stránke www.skhu.euwww.rdvegtc-spf.eu).

Projekt megnevezése: Gönyű és Kolozsnéma közös élete

ID projektu: SKHU / WETA / 1901 / 4.1 / 126

Kolozsnéma és Gönyű község együttműködve „Gönyű és Kolozsnéma közös élete”, SKHU / WETA / 1901 / 4.1 / 126 című projektet valósulnak meg az Interreg VA Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programból a Kis projektek alapjából nyugati programterületen, amelyet az 37 941,45 EUR összegben Európai Regionális Fejlesztési Alapból, és a projektpartnerek saját forrásaiból finanszíroznak. 

Főpartner: Gönyű Község Önkormányzata (HU, www.gonyu.hu)

Határon átnyúló projektpartner: Kolozsnéma Község (SK, www.klizskanema.sk)

A projekt megvalósítása 2020.Szeptember 1-én kezdődött és 2021. Augusztus 31-ig tart.

A települések céljaik megvalósításához eszközül egy közös rendezvény szervezését választották, melyre augusztus 14-én és 15-én kerül sor. A kétnapos fesztivál első napján Kolozsnémán, második napján Gönyűn zajlanak a programok.  A fesztiválon a határ mindkét oldalán fellépnek népművészeti csoportok, gyermek csoportok, de találhatók lesznek kézműves sátorok, borutca, valamint a helyi gasztronómiai termékek is bemutatásra kerülnek, természetes a gulyásfőző verseny sem marad el és az érdeklődőket magyarországi és szlovákiai fellépők fogják szórakoztatni.

A pályázat fő célja megtartani, szélesíteni, sőt megerősíteni a határ menti közigazgatási szervek és a határ menti régiókban élők együttműködését, felújítani és megtartani a hagyományokat. Ezáltal a fesztivál hozzájárul a helyi kultúra megőrzéséhez, a régiók lakosságának és a közösségeinek közeledéséhez, a gazdasági egységek szorosabb együttműködéséhez úgy a határ mindkét oldalán, mint a határon átnyúlva.

Gönyű és Kolozsnéma községek együttműködése hosszú évekre tekint vissza. A múltban mindkét község, mint „hajósközség“ voltak ismertek, kiváló hajósok származtak e két településről. Kétoldali nemzetközi dunai kikötő és közös történelmük kötötte össze őket. A második világháborút követő lakosságcsere több kolozsnémai lakos találta meg új lakhelyét éppen Gönyűn. A pályázat fő célja megtartani és elmélyíteni e két község lakosságának kapcsolatát és együttélését. A pályázat várt eredménye a két községben élők együttműködésének megerősödése, a határon átnyúló együttműködés támogatása, mely kulcsszerepet tölt be a határ menti régiók életének szociális és gazdasági fejlődésében.

Fenti információk nem feltétlenül tükröznek az Európai Unió hivatalos álláspontját (részletes információk a programról a www.skhu.eu és www.rdvegtc-spf.eu weboldalon találhatók).