Informačný seminár

Pozývame Vás na INFORMAČNÝ SEMINÁR  k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 1. – podpora držiteľov regionálnej značky kvality a Opatrenia 2. – podpora činností združení a spolkov s kódom NSK/LEADER1/2022-Op12

Informačný seminár sa uskutoční dňa 14.2.2022 o 10:00 hod. a 15.2.2022 o 10:00 hod. v kancelárii MAS Združenie Dolný Žitný ostrov, na Nádvorí Európy 52, 945 01 Komárno.

Prihlásiť sa je možné na e-mailovej adrese mas.dolnyzitnyostrov@gmail.com.

Všetkých Vás srdečne očakávame!