Výzva NSK LEADER1 2021 OP 12

Oznam o Výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu od Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2021 – LEADER NÁSTROJ 1

Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV (ďalej len „MAS ZDŽO“), vyhlasuje dňa 4.2.2021 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS ZDŽO –  Výzvu na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2021, v termíne od 04.02.2021 do 03.03.2021 pre opatrenia:

1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality
2. Podpora činnosti združení a spolkov

Prijímanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu počas pracovných dní od 4.2.2021 do 3.3.2021 v čase od 8:00 do 16:00 v kancelárii MAS ZDŽO Nádvorie Európy č. 52, Dom Írsko, 945 01 Komárno