Nitriansky samosprávny kraj podporil 10 regionálnych výrobcov PODUNAJSKO-DUNAMENTE

Nitriansky samosprávny kraj zastúpený odborom strategických činností ÚNSK podporil projekt Miestnej akčnej skupiny ZDRUŹENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV, Na území MAS ZDŽO sa tak bude realizovať 10 projektov miestnych výrobcov. Celková suma poskytnutej dotácie pre držiteľov regionálnej značky kvality PODUNAJSKO-DUNAMENTE je 37 200 EUR.

V rámci Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK, ÚNSK v rámci výzvy NSK/LEADER1/2019-Op1,2 schválila našu Žiadosť o poskytnutie dotácie. Žiadosť o poskytnutie dotácie prešla hodnotiacim procesom, výberová komisia pre výber žiadostí schválila nasledovné rozdelenie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja v rámci Opatrenia 1,2 :

Značka PODUNAJSKO – DUNAMENTE:

  • Zvýšenie výrobnej kapacity vinárstva „Pivnica Dolník – Dolník Pince“
  • Nové technológie na spracovanie hrozna a vína SZEGI
  • Nové technológie na spracovanie hrozna a vína VINTOP KARKÓ
  • Obchodík MAKOVÉHO KRÁĽOVSTVA
  • Zvýšenie výrobnej kapacity JUŽNÝCH SADOV
  • Zvýšenie výrobnej kapacity vinárstva AMICIUS
  • Podpora výroby medu v Iži, časť Bokroš
  • Zvýšenie výrobnej kapacity pekárne F&K
  • Nové technológie na spracovanie mäsa ZALIWAY
  • Rozširovanie služieb GEORGINA FARMA

Projekty boli podporené sumami vo výške od 2 800 – 4 000 EUR. Miestni výrobcovia si zabezpečia spolufinancovanie vo výške 5%. Projekty musia byť realizované do konca roka 2019.

MAS ZDŽO mala prvý-krát možnosť podporiť miestnych výrobcov, ktorí na našom území pôsobia a robia toto miesto lepším, a hlavne chutnejším ;).