Nitriansky samosprávny kraj podporil 10 regionálnych výrobcov PODUNAJSKO-DUNAMENTE

Nitriansky samosprávny kraj zastúpený odborom strategických činností ÚNSK podporil projekt Miestnej akčnej skupiny ZDRUŹENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV, Na území MAS ZDŽO sa tak bude realizovať 10 projektov miestnych výrobcov. Celková suma poskytnutej dotácie pre držiteľov regionálnej značky kvality PODUNAJSKO-DUNAMENTE je 37 200 EUR. V rámci Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho […]