IROP – chod MAS ZDŽO

Chod MAS ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV Náš projekt s názvom „Chod MAS ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV“ bol úspešný v rámci Výzvy IROP-PO5-SC511-2017-23 – Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií. Bude vo výške 95% z 141 458,60 spolufinancovaný prostredníctvom IROP Európskou úniou, Európskym fondom regionálneho rozvoja a Štátnym rozpočtom SR. Zmluva o poskytnutí NFP […]