Anketa k tvorbe stragégie CLLD

Milí členovia záujmových skupín,

prosíme Vás o vyplnenie rýchlej ankety. Zapojte sa prosím do rozhodovania o našej spoločnej budúcnosti. Na Vašom názore záleží! Ďakujeme.

Anketa pre záujmové skupiny týkajúca sa uprednostňovaných opatrení:

http://goo.gl/forms/ZJL7NsXxlN