Dotácia Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2019

Zmluva o dotácii od Nitrianskeho samosprávneho kraja je podpísaná! Zmluva medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a MAS ZDŽO je podpísaná a odo dňa 13. júla 2019 nadobudla účinnosť. Dotáciu vo výške 37 200 EUR môže MAS ZDŽO rozdeliť 10 žiadateľom – držiteľom regionálnej značky kvality PODUNAJSKO – DUNAMENTE. A to 4 vinárom, 1 medárovi, 1 pekárni, […]