Výzva č. 1/2023 na predkladanie žiadostí o udelení práv na užívanie značky kvality PODUNAJSKO – DUNAMENTE

Vážení potenciálni aj aktuálni držitelia znaku kvality PODUNAJSKO – DUNAMENTE!

Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV (ďalej len „MAS ZDŽO“), vyhlasuje dňa 1.2.2023 ďalšiu Výzvu č. 1/2023 na predkladanie žiadostí o udelení práv na užívanie značky kvality PODUNAJSKO – DUNAMENTE. Ak je Váš produkt vyrábaný v PODUNAJSKU v súlade s tradíciami v regióne PODUNAJSKO a z podunajských surovín, hľadáme práve Vás! Spájame a zviditeľňujeme miestnych producentov.

Neváhajte nás kontaktovať, radi Vám poskytneme ďalšie informácie telefonicky, mailom, alebo osobne.