Výzva NSK LEADER1 2020 Op 12

Oznam o Výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu od Nitranskeho samosprávneho krja na rok 2020 – LEADER NÁSTROJ 1

Miestna akčná skupina ZDRUŹENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV (ďalej len „MAS ZDŽO“), vyhlasuje dňa 4.2.2020 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS ZDŽO –  Výzvu na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2020, v termíne od 04.02.2020 do 03.03.2020 pre opatrenia:

1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality
2. Podpora činnosti združení a spolkov

Prijímanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu počas pracovných dní od 4.2.2020 do 3.3.2020 v čase od 8:00 do 15:00 v kancelárii MAS ZDŽO Nádvorie Európy č. 52, Dom Írsko, 945 01 Komárno.

Prílohy: