Výzva NSK 2020

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK 2020

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK v znení Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 9/2018 (Úplné znenie) vyhlásil dňa 21.1.2020

VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK.

Oprávnení žiadatelia (aj naša MAS ZDŽO) môžu predložiť na odbor strategických činností Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja žiadosť o poskytnutie dotácií na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK prostredníctvom elektronickej služby.

Termín uzávierky predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií je 06.05.2020.

Viac informácií: https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/11391