Oznam o Výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu od Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2024 – LEADER NÁSTROJ 1

Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV (ďalej len „MAS ZDŽO“), vyhlasuje dňa 09.02.2024 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS ZDŽO –  Výzvu na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2024, v termíne od 12.02.2024 do 11.3.2024 pre opatrenia:

1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality
2. Podpora činnosti združení a spolkov

Prijímanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu počas pracovných dní od 12.2.2024 do 11.3.2024 v čase od 8:00 do 16:00 v kancelárii MAS ZDŽO Nádvorie Európy č. 52, Dom Írsko, 945 01 Komárno.