Informačný seminár k výzve NSK/LEADER1/2024-Op12

Pozývame Vás na INFORMAČNÝ SEMINÁR  k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 1. – podpora držiteľov regionálnej značky kvality a Opatrenia 2. – podpora činností združení a spolkov s kódom NSK/LEADER1/2024-Op12

Informačný seminár sa uskutoční dňa 12.2.2024 o 13:00 hod. v Dôstojníckom pavilóne v Komárne.

Prihlásiť sa je možné na e-mailovej adrese mas.dolnyzitnyostrov@gmail.com.

Všetkých Vás srdečne očakávame!