Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok (obdobie máj 2020 až december 2020)