Kód výzvy: NSK/LEADER1/2020-Op12

Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný ostrov (ďalej len „MAS ZDŽO“), vyhlasuje dňa 4.2.2020 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS ZDŽO –  Výzvu na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2020, v termíne od 4.2.2020 do 3.3.2020 pre opatrenia:

1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality
2. Podpora činnosti združení a spolkov

Prijímanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu počas pracovných dní od 4.2.2020 do 3.3.2020 v čase od 8:00 do 15:00 v kancelárii MAS ZDŽO Nádvorie Európy č. 53, Dom Írsko, 945 01 Komárno.

Prílohy: