Kód výzvy: NSK/LEADER1/2019-Op12

Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný ostrov (ďalej len „MAS ZDŽO“), vyhlasuje dňa 23.01.2019 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS ZDŽO –  Výzvu na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2019, v termíne od 23.01.2019 do 20.02.2019 pre opatrenia:

1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality
2. Podpora činnosti združení a spolkov

Prijímanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu počas pracovných dní od 23.01.2019 do 20.02.2019 v čase od 8:00 do 15:00 v kancelárii MAS ZDŽO Nádvorie Európy č. 53, 945 01 Komárno.

Prílohy:

Dokumenty na stiahnutie

Informačný seminár

Pozývame Vás na INFORMAČNÝ SEMINÁR

k Výzve

na predkladanie Žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 1. – podpora držiteľov regionálnej značky kvality a Opatrenia 2. – podpora činnosti združení a spolkov  s kódom NSK/LEADER1/2019-Op12

Informačný seminár sa uskutoční dňa 28.01.2019 v kaviarni Monarchia Café na Nádvorí Európy v Komárne od 13:00 hod.

Prihlásiť sa je možné na e-mailovej adrese mas.dolnyzitnyostrov@gmail.com.

Všetkých Vás srdečne očakávame!