Indikatívny harmonogram výziev MAS ZDŽO na predkladanie žiadostí o príspevok za obdobia 05/2020 – 12/2020, 03/2021 -12/2021 a 04/2022 – 12/2022