Nová výzva Nitrianskeho samosprávneho kraja pre MAS!!!

Výzva na podávanie Žiadostí o poskytnutie dotácií (NSK/LEADER2/2010) www.unsk.sk Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4/2009 vyhlasuje dňa 1. júna 2010 Výzvu na podávanie žiadostí […]