Zverejnenie zmluvy

Držiteľ regionálnej značky kvality Podunajsko – Dunamente  „M-MEAT s.r.o.“ realizoval za pomoci MAS ZDŽO projekt s názvom „Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy M-MEAT, s.r.o.“ financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu v rámci výzvy IROP-CLLD-ADF9-511-005. Zmluvu s dodávateľom I.T. Klimaservis s.r.o. nájdete tu:

Zverejnenie zmluvy

Držiteľ regionálnej značky kvality Podunajsko – Dunamente  „M-MEAT s.r.o.“ realizoval za pomoci MAS ZDŽO projekt s názvom „Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy M-MEAT, s.r.o.“ financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu v rámci výzvy IROP-CLLD-ADF9-511-005. Zmluvu s dodávateľom GASTRO-HAAL, s.r.o. nájdete tu: