Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o NFP NSK/LEADER1/2023-Op12

Pozývame Vás na INFORMAČNÝ SEMINÁR  k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 1. – podpora držiteľov regionálnej značky kvality a Opatrenia 2. – podpora činností združení a spolkov s kódom NSK/LEADER1/2023-Op12 Informačný seminár sa uskutoční dňa 19.1.2023 o 9:00 hod. a 20.1.2023 o 9:00 hod.v kancelárii MAS Združenie Dolný Žitný ostrov, na Nádvorí Európy 52, 945 01 Komárno. Prihlásiť sa je […]