Hodnotenie implementácie prístupu LEADER po jeho ukončení

Zahraniční študenti, ktorí sa v rámci projektu Erasmus Mundus „International Master of Science in Rural Development (IMRD)“ zúčastňujú Prípadovej štúdie na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre pod názvom: „EX-POST EVALUATION OF LEADER APPROACH DELIVERY“ (Hodnotenie implementácie prístupu LEADER po jeho ukončení) požiadala MAS ZDŽO o spoluprácu v dňoch 23.-24.7.2014. Skupina zahraničných študentov navštívila MAS ZDŽO […]